Przewodniki

 

dr Jacek Urbaniec

kierownik CZN, członek Komitetu Naukoznawstwa PAN, specjalista metodyki zdalnego nauczania oraz pracy w chmurze


dr Henryk Telega

pracownik dydaktyczny Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ, wieloletnie doświadczenie zdobył w różnorodnych projektach oraz studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół średnich; jedną z dziedzin jego zainteresowań jest bezpieczeństwo w świecie wirtualnym


mgr Andrzej Filip

pracownik CZN, specjalista ds. tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych na platformach zdalnego nauczania oraz ds. systemów wideokonferencyjnych


mgr Wojciech Kornafel

pracownik CZN, specjalista ds. tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych na platformach zdalnego nauczania oraz transmisji na żywo do Internetu


mgr Damian Marchewka

pracownik CZN, administrator platform zdalnego nauczania, specjalista ds. multimedialnych poradników on-line oraz statystyk aktywności na platformach zdalnego nauczania


mgr Michał Olszowski

z wykształcenia prawnik i informatyk, inspektor ochrony danych, specjalista w dziedzinie praw autorskich oraz prawa nowych technologii


mgr Dominik Zwiech


pracownik CZN, specjalista ds. tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych na platformach zdalnego nauczania oraz transmisji na żywo do Internetu