Wykorzystywanie map internetowych w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego.

Tworząc materiały edukacyjne (w formie drukowanej lub w formie niematerialnej) nauczyciel może korzystać z map dostępnych w ramach serwisów internetowych. Również i w tym przypadku powinny zostać zachowane zasady korzystania utworów w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego. Pamiętamy zatem, że wykorzystujemy mapy w ramach działalności określonej instytucji edukacyjnej, dzięki której wykorzystanie takich materiałów jest prawnie dozwolone. Zamieszczamy mapy internetowe w materiałach, które mają służyć spełnieniu celu edukacyjnego w umożliwienia pełniejszego zilustrowania treści naukowych przez odbiorcę, prócz tego pamiętamy także, by wykorzystane przez nas materiały naukowe zawierające fragmenty map były udostępnione wyłącznie zamkniętemu kręgowi odbiorców powiązanemu z instytucją edukacyjną.

Nie zawsze musimy być zmuszeni, by korzystać z zasad dozwolonego użytku edukacyjnego. W przypadku, map, ale i wielu innych utworów możemy sięgnąć po utwory objęte licencjami otwartymi, w szczególności licencjami Creative Commons. W Internecie wielu twórców zamieszcza utwory, którymi w ramach licencji Creative Commons chce się podzielić z innymi odbiorcami. Takie materiały mogą również służyć procesowi dydaktycznemu, musimy jedynie pamiętać, by korzystając z danego materiału spełnić wymagania, jakie zawarte są w warunkach korzystania z danej licencji. Najczęściej tworząc materiały dydaktyczne korzystając z utworów objętych wskazanymi licencjami będziemy proszeni o zastosowanie określonych zasad, jak przykładowo obowiązek wskazania kto jest autorem utworu, z którego korzystamy, zakaz wykorzystywania materiału w celach komercyjnych, niekiedy nie będziemy mogli przerabiać materiału, z którego korzystamy. Te wymogi są różnorakie, w zależności od tego jaką formę licencji Creative Commons wykorzysta twórca przy tworzeniu utworu dla ochrony swojego dzieła. Za każdym razem zatem powinniśmy tworząc określony materiał na podstawie licencji Creative Commons sprawdzić jej zakres, by nie naruszyć cudzych praw do utworu.


Poprzednia strona                                                                                                                      Przejdź dalej