Udostępnianie fragmentów podręczników przez Internet

Nauczyciel może udostępnić uczniom fragmenty podręczników w formie elektronicznej (niematerialnej), musi on jednak pamiętać o stosowaniu analogicznych zasad ich udostępniania, jak w sytuacjach udostępniania fragmentów utworów na potrzeby dydaktyczne w formie materialnej. Musimy zatem pamiętać, że udostępniamy materiały dydaktyczne w formie niematerialnej w ramach działalności instytucji edukacyjnej, określonej w przepisach prawa, udostępniamy tylko fragmenty podręczników, a fragmenty te muszą być powiązane z zilustrowaniem treści naukowych, które w ramach określonych zajęć chcemy przybliżyć uczniom. Pamiętamy także, by treści udostępniane w formie niematerialnej trafiały do zamkniętego kręgu odbiorców (przykładowo są to uczniowie szkoły, którzy udostępnili nauczycielowi swoje adresy mailowe czy korzystający z hasła dostępowego do portalu szkolnego lub wirtualnego dysku, na którym umożliwiono pobranie lub odczyt udostępnionych fragmentów utworów). By lepiej zobrazować wskazane zagadnienie przywołajmy tutaj poniższy przykład.

przykład

Grzegorz – nauczyciel historii udostępnił swym uczniom w chmurze podręcznik do historii dla klasy II w formie elektronicznej, był to podręcznik konkurencyjny, do tego, który uczniowie zazwyczaj używali w szkole, podręcznik był w całości napisany przez jednego autora. Grzegorz pamiętał, że uczniowie w ramach udostępniania podręcznika mogą korzystać wyłącznie z jego fragmentów, dlatego polecał uczniom po każdej lekcji przeczytać powiązaną z tą właśnie lekcją określoną część podręcznika dotyczącą materiałów źródłowych, bądź rozwiązać zawarte w nim związane z lekcją ćwiczenia. Grzegorz oczywiście zwrócił uwagę na to, by tylko uczniowie jego klasy otrzymali hasło dostępowe do materiałów zawartych w chmurze. Czy Grzegorz w sposób prawidłowy skorzystał z prawa dozwolonego użytku edukacyjnego?

Rozwiązanie

Niestety Grzegorz nie do końca właściwie zastosował się do przepisów związanych z dozwolonym użytkiem edukacyjnym. Grzegorz co prawda udostępnił materiały naukowe w formie niematerialnej w ramach placówki edukacyjnej, w której pracował i w której kształcili się uczniowie (szkoła), materiały edukacyjne spełniały cel edukacyjny, jakim była pełniejsza wizualizacja treści omawianych w szkole, Grzegorz również udostępnił materiały tylko swoim uczniom, jednakże Grzegorz nie powinien udostępniać uczniom całości podręcznika. Należy pamiętać, że w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego udostępniamy tylko fragmenty utworu, nie zaś jego całość, nie powinno się zatem udostępniać całości podręcznika, nauczyciel ma natomiast prawo udostępnić uczniom ćwiczenie, czy też fragment rozdziału.


Poprzednia strona                                                                                                                      Przejdź dalej