Wykorzystywanie pracy twórczej uczniów

Musimy pamiętać, że na lekcjach, czy w ramach odrabiania prac domowych uczniowie, mimo, że często są niepełnoletni również tworzą własne utwory. Uczeń staje się twórcą, gdy tworzy pracę plastyczną, pisze wiersz, tworzy prezentację multimedialną na zajęcia z informatyki. Jako, że uczeń tworzy utwór, jest on objęty również ochroną prawnoautorską i nawet, gdy uczeń jest niepełnoletni winniśmy uzyskać specjalną zgodę, jeśli chcemy taki utwór wykorzystać. Często nauczyciel zadowolony z prac swojego ucznia chce takie prace udostępnić szerszej publiczności, czy to za pośrednictwem strony internetowej, czy to w formie drukowanej, musi on jednak pamiętać, że każdorazowo winien on uzyskać zgodę ucznia, a jeżeli jest on niepełnoletni jego rodzica lub opiekuna prawnego. Najbezpieczniejszą dla nauczyciela/szkoły formą udzielenia zgody jest oczywiście forma pisemna z określeniem zasad korzystania z utworu i zakresu w jakim ten utwór będzie wykorzystywany.


Poprzednia strona                                                                                                                      Przejdź dalej