Licencje otwarte

Niektórzy twórcy stwarzają możliwość dzielenia się swoim utworem z odbiorcą na określonych warunkach. Służą temu otwarte licencje, przy których wykorzystaniu autor godzi się na pominięcie pewnych rygorów prawnych wynikających z ochrony prawnoautorskiej ich dzieła, celem stworzenia odbiorcom szerszego do nich dostępu.

Trzeba zaznaczyć, że autorzy tych dzieł nie tracą swoich autorskich praw osobistych do utworu, stwarzają jednak odbiorcy możliwość wykorzystywania ich utworów na wielu płaszczyznach, przykładowo stwarzając odbiorcy możliwość ich kopiowania i rozpowszechniania.

Znaczenie utworów objętych licencjami otwartymi w nauczaniu jest nie do przecenienia. Możemy posługiwać się nimi, przy tworzeniu prezentacji multimedialnych, przy przygotowywaniu materiałów na zajęcia, czy przy tworzeniu własnych blogów naukowych.


Poprzednia strona                                                                                                                      Przejdź dalej