E-Learning

Nowoczesne formy kształcenia już od dawna wykorzystywane są poza murami placówek edukacyjnych, obecnie coraz szerzej rozpowszechnione są możliwości kształcenia odbiorców wiedzy za pośrednictwem Internetu oraz innych form komunikowania się na odległość.

Przekazując w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego wiedzę odbiorcom możemy korzystać z dobrodziejstw wynikających z wykorzystania Internetu, możemy w szczególności tworzyć dla nich prezentacje multimedialne, organizować zajęcia online z wykorzystaniem cyfrowych technik przekazywania obrazu, możemy również udostępniać tworzone przez nas materiały dydaktyczne, musimy jednak pamiętać o kilku prostych zasadach.

W pierwszej kolejności musimy mieć świadomość, że w dalszym ciągu, przy tworzeniu przez nas materiałów, które chcemy rozpowszechnić online stosujemy podane już wcześniej zasady dotyczące wykorzystywania materiałów wyłącznie w celach dydaktycznych i związane z działaniem w ramach instytucji, która ma możliwość być beneficjentem dozwolonego użytku edukacyjnego.

Ważne jest jednak, by pamiętać, że w ramach tworzenia materiałów multimedialnych, które chcemy udostępnić udostępniamy je tylko zamkniętym grupom odbiorców. Powinny to być w szczególności osoby uczące się, nauczające bądź prowadzące badania naukowe. Ważna jest przede wszystkim forma, przy wykorzystaniu której pragniemy udostępnić materiały edukacyjne. Możemy to czynić w ramach prowadzonych przez siebie zajęć e-learningowych za pośrednictwem platformy do streamowania zajęć na żywo, przekazując materiały zapisane na wirtualnym dysku, wysyłając je za pośrednictwem wiadomości mailowych. Pole do popisu jest tutaj naprawdę duże, jednakże należy pamiętać, że materiały edukacyjne kierujemy do określonej grupy odbiorców, przykładowo: uczniów, którzy udostępnili nauczycielowi swoje adresy mailowe; podczas zamkniętych wykładów prowadzonych na żywo za pośrednictwem platform internetowych, do których dostęp mają tylko uprawnieni odbiorcy posiadający login i hasło, również w stosunku do uprawnionych odbiorców korzystających z hasła dostępowego do wirtualnego dysku, na którym zapisane zostały treści dydaktyczne.

przykład

Józef – nauczyciel biologii pragnie przeprowadzić dla swych uczniów zajęcia elearningowe, które zaoferowane im zostały w ramach zajęć szkolnych. Józef stwierdził, że najlepszym medium do rozpowszechnienia jego wykładu dla uczniów będzie platforma YouTube, w której na żywo opowie im o florze i faunie Puszczy Białowieskiej. Józef skrzętnie przygotował się do swojego wykładu, zebrał bardzo dużo materiałów, w tym zdjęcia żubrów, które znalazł na stronach Internetowych poświęconych ratowaniu żubrów. Józef powiadomił swoich uczniów o dokładnej godzinie, w której rozpocznie się wykład, następnie zaś korzystając z oficjalnego kanału na YouTube szkoły, w której pracuje, zaczął prowadzić wykład na żywo. Wykład przeprowadzony został publicznie, tak, iż każdy, kto korzystał z platformy YouTube miał możliwość jego zobaczenia na oficjalnym profilu YouTubowym szkoły.

Czy fakt, iż Józef kierował swój wykład na żywo bezpośrednio do uczniów szkoły i przesłał im linki do wykładu, który miał prowadzić umożliwił mu skorzystanie ze zdjęć żubrów w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego, skoro wykład ten został przeprowadzony publicznie w ramach platformy YouTube?

Rozwiązanie

Niestety nie.

Józef wykorzystał utwory przedstawiając je publicznie, nie zaś w stosunku do zamkniętej grupy uczniów. Na kanale szkoły w serwisie YouTube mógł je zobaczyć tak naprawdę każdy. Gdyby Józef przeprowadził swój wykład wykorzystując cudze utwory prowadząc go dla zamkniętej, ściśle określonej grupy osób, które to osoby byłyby przykładowo uczniami szkoły, w której pracuje Józef wówczas byłoby to prawnie dozwolone. Józef winien się zastanowić, czy nie lepszym pomysłem byłoby skorzystanie z zamkniętej platformy streamingowej, w której użytkownicy mogliby logować się specjalnym loginem i hasłem, by dopiero wówczas móc zobaczyć wykład Józefa.

zapamiętaj

  1. Możesz publicznie udostępniać utwory, przykładowo w ramach zajęć elearningowych, wyłącznie w ramach instytucji, która została wymieniona w ustawie, czyli przykładowo w ramach wykonywania obowiązków związanych z nauczaniem w szkole.
  2. Zgodnie z przepisami publiczne udostępnianie utworów dozwolone jest wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, nauczających lub prowadzących działalność naukową.
  3. Krąg odbiorców, którym udostępnisz publicznie utwory powołując się na dozwolony użytek edukacyjny musi być ściśle oznaczony i zidentyfikowany przez instytucję wskazaną w ustawie.
  4. Pamiętaj, że dobrze jest w sposób bezpieczny zabezpieczyć loginem i hasłem, rozpowszechniane przez siebie utwory, tak, by nie były one widoczne dla osób trzecich, zaś by korzystać z nich mogli wyłącznie uprawnieni odbiorcy.

Poprzednia strona                                                                                                                      Przejdź dalej